HOME ZAŁATW ODWIEDZINY

Odwiedziny

Czasami z różnych powodów, jak np. choroba czy podeszły wiek ty albo ktoś z twoich bliskich możecie nie być w stanie spotkać się z nami w kaplicy.

Jeżeli chcesz, by ksiądz odwiedził ciebie lub bliską tobie osobę, udzielił sakramentu (Komunii Św., spowiedzi czy sakramentu chorych) czy porozmawiał - umów się na spotkanie.